Tapahtumallinen.fi

Luke Circles -seminaarikiertue

Brändituntemusta ja sen hyödyntämistä

Luonnonvarakeskukselle toteutettu neljän kaupungin seminaarikiertue suunniteltiin heti alusta asti yhtenäiseksi kokonaisuudeksi, vaikka jokaiseen kiertuekaupunkiin rakennettiinkin omanlaisensa tapahtuma. Kun asiakkaan tavoitteet ovat heille itselleen selkeitä, meidän työmme on aina astetta helpompaa. Luken, eli Luonnonvarakeskuksen strategiaan ja arvoihin tutustuminen ohjasivat vahvasti tapahtuman suunnittelua ja toteutusta, ja niiden näkyväksi tuominen on meille onnistuneen tapahtuman edellytys. Jokaiseen tapahtumaan pystytään luomaan Wau-efektiä sulavasti ja asiakkaan arvomaailmaan sopivasti, Luken tapauksessa esimerkiksi tapahtumaa varten suunnitellun äänimaailman avulla.